Svovlsyre

Gylle
som plantegødning dækker næsten alle afgrødernes behov, undtaget af bl.a. svovl. En af måderne at få dækket afgrødernes behov for svovl, er igennem tilførsel af svovlsyre i gyllen. Herved bliver gyllen beriget med svovl som optimere virkningen af gyllen, og derfor også optimere udbyttet af afgrøder.

Udover den øgede gødnings virkning, har svovlsyre også positiv indvirkning på miljøet. Ved tilsætning af 1-3 liter svovlsyre per ton gylle mindskes miljøbelastningen ved spredning af gylle med betydelige 40-60%.

Kemien bag svovlsyre indvirkningen på gyllen, kan ses på følgende link

 

Raw Material Solutions både sælger og levere svovlsyre til Landbruget. Til udbringning af gylle samt til lugtreduktion ved dyrehold.

 

Derudover sælger vi også svovlsyre til industrielle formål, og er altid friske på at høre en forespørgsel.

 

Vores svovlsyre kan leveres både i tankvogn eller i IBC’er.

 

Svovlsyre er farligt gods og der kræves derfor ADR bevis for at kunne håndtere dette materiale.

 

Hent datablad her.