Virkning

Forsuring
af gylle med svovlsyre resultere i, at surhedsgraden (pH-værdien) falder fra Ca. 6,5 til Ca. 5. I forsuret gylle bliver ammonialsk nitrogen i højere grad omdannet til ammonium (NH4 +). Ammonium fordamper ikke fra gyllen, og derved mindskes udledningen af ammonialsk nitrogen til luften med Ca. 40-60%

 

Gylleforsuring giver, udover et bedre miljø, også et bedre indeklima i staldene. Lugtgenerne mindskes og luften virker mere ren og neutral.

Spredes den forsuret gylle på marken, kan der også opnås en udbyttestigning af gyllen på 10-15%. Forsuret gylle er nemmere for afgrøderne at optage, hvilket resultere i udbyttestigningen.